Top

trekkap anti valwind

trekkap anti valwind


trekkap anti valwind
Wij krijgen vragen zoals : hoe kom ik van mijn valwind af , de wind van buiten blaast de woonkamer in. Dit is vervelend vooral als je de openhaard wilt gaan stoken. De valwinden komen vaak als de wind uit een bepaalde richting komt.

De oplossing is een roterende trekkap . Alle wind die tegen de roterende trekkap blaast wordt omgezet in trek.