Top

schoorsteenveegset stokken

Schoorsteenveegset stokken
Schoorsteenveegset stokken, Er zijn verschillende manieren om je schoorsteen te vegen. De meest gebruikelijke is het vegen met stokken. Hiermee kun je het rookkanaal zowel van boven als van onder af vegen. Mocht er een horizontaal gedeelte in je rookkanaal aanwezig zijn, dan zijn veegstokken de enige mogelijkheid. De groenen en de blauwe veegstokken hebben een borging tegen het losdraaien.